سفارش تبلیغ
صبا

نظرمن

قیام امام حسین

زمانیکه ماه محرم فرا می رسد ، قیام امام حسین انسان را به فکر وا می دارد که نسبت به آن تفکر و تعمل بیشتری نموده تا شاید بتواند گوشه ای از این حرکت را درک نماید . قیام امام دارای ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی و سیاسی بوده و نمی توان از یک بعد به آن نگاه کرد . ولی می توان در یک نگاه کلی به این واقعیت رسید که اگر حرکتی که امام انجام داد ، انجام نمی شد ، از دین چیزی باقی نمی ماند ! شاید این موضوع برای بعضی قابل فهم نبوده و حتی لزوم انجام آن را زیاد با اهمیت ندانند . ولی وقتی به موضوع با دقت نگریسته شود مشاهده می کنیم که خود مردم از امام خواستار حمایت در برابر حکومت یزید بودند و آنها امام را دعوت به کوفه نمودند و اگر امام پاسخی به درخواست آنان نمی داد ، دیگر امام ، امام نبود . حال اگر خود مردم نتوانستند و یا نخواستند به امام یاری رسانند ، دیگر تکلیفی بر گردن امام نبود که چرا به درخواست مردم اهمیتی نداده است . البته این حرکت از بعد سیاسی نیز دارای اهمیت است که حرکت امام ، مخالفت با حکومت نیز بود . اگر امام با حکومت مشکلی نداشت ، می توانست مردم را به قبول حکومت وا دار نماید . از بعد فرهنگی نیز حرکتی که امام نمود اثرات زیادی داشت . بطوریکه با وجود گذشت1400سال از موضوع ، هنوز فرهنگ عاشورایی در دل مردم زنده است و همین زنده بودن باعث حرکت جامعه به سمت دین شده و انقلابات مردمی در هر کشور مسلمانی برای ریشه کن کردن ظلم حکومتها بر مردم ، دارد اتفاق می افتد . به نظر من ما نیز تکلیف داریم تا آنقدر این حرکت را به مردم دنیا بشناسانیم ، تا نظرات و تفکرات غلطی که هم اکنون بر جوامع از هم پاشیده شرق و غرب حاکم شده را اصلاح نموده و نوع صحیح حکومت داری را به کام مردم بچشانیم .