شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

نظرمن

+ سلام دوستان ، اگر شما جاي رييس جمهور بوديد ، اين 200 روز آخر را چگونه به پايان مي رسانديد ؟
cactus
91/10/29
مردم رو بيشتر درک ميکردم،کاري ميکردم با خاطره خوش برم.ولي در کل سخته ،
من دوست ندارم جاي رئيس جمهور باشم!
نظرمن
يعني کارهايي که تاکنون انجام داده ، خاطره بد گذاشته ؟
کاري به خاطره ندارم!کلا دوس ندارم جاي رئيس جمهور باشم!
cactus
از ديد يک مخالف صحبت کنم يا يک موافق
درب کنسرو بازکن برقی
نظرمن
رتبه 0
0 برگزیده
2330 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
نظرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top