شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

نظرمن

صدق
نظر منم همينه ، ولي به شرط اينکه سياست جداي از دين نباشه ، يعني ميخوام بگم که ديني مقدمه و اولويت از اونه بلکه با دين سياست و حماسه سياسي داريم
ساعت دماسنج
نظرمن
0 امتیاز
0 برگزیده
2332 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
نظرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top