پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  ردپاي جاهليت مدرن به خيرات اموات رسيد
چند روزي است که فيلم پختن «غذاي سگ» به عنوان فاتحه خواني و خيرات درگذشتگان از سوي چند جوان در فضاي مجازي، واکنش هاي بسياري را به دنبال داشته است. از نوع پوشش و حجاب و توضحياتي که فيلم بردار مي دهد به خوبي مشخص است که افراد حاضر در آن آشپرخانه؛ از روشنفکران مدرن محسوب مي شوند!
  خواب خرگوشي متوليان حجاب و عفاف
در اين مقوله صحبت فقط بر سر نوع حجاب نيست! صحبت بر سر تغيير ديدگاه ها، ايدئولوژي و خواست افراد جامعه براي مقبوليت حجاب و رعايت قانونمند آن است، صحبت بر سر نشان دادن نارضايتي مردم از جامعه و قوانين اسلامي است.
  جلوه‌ي مهتاب
از غنچه هاي باغ گلاب آفريده شد/ مهتاب جلوه كرد و نقاب آفريده شد/ از تشنگي كه جان به لب آدمي رسيد/ در جستجوي آب، سراب آفريده شد/ باغ بهشت آن سوي پل چون كه شد بنا/ اعمال نيك و خير و ثواب آفريده شد/ چون كه هدف ز خلقت انسان عبادت است/ ميزان عدل و روز حساب آفريده شد/ هر چند شرط اصلي عشق است عاقلي.
  ميلاد خجسته
در نيمه ي مـاه رمضـان، شهـر عظيم/ آمد بــه جهان جلـوه ي رحمان و رحيم/ قربـان حسن که مجتبايش لقب است/ جانها بــه فـــداي آن کـريـم بن کـريـم/ آيينه ي جلوه ي خدايي حسن است/ مفهـوم بليــغ روشنايي حسن است/ آن مصلــــح عــادلـــي کــه حرّيّت را/ آراست به نور پارسايي حسن است/ آنــم که بــه دل مهـــر پيمبــــر دارم.
  باخت ترامپ!
جنگ را گر به حماقت علم افراخت ترامپ/کار خود ساخت ترامپ/بي که اقدام نمايد، سپر انداخت ترامپ/کار خود ساخت ترامپ***«پمپئو»گفت به«بولتون»توکه جنگ افروزي از کجا مي سوزي؟/عجبي نيست که افکار تو نشناخت ترامپ/کار خود ساخت ترامپ***يک طرف رقص کنان شخص «نتانياهو» بود/آن که چون يابو بود/مثل خرچون که به گل ماندبراوتاخت ترامپ/کار خود ساخت ترامپ!
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003