سفارش تبلیغ
صبا

نظرمن

ما می توانیم ...

شعار ما می توانیم از بدو پیروزی انقلاب اسلامی جهت سازندگی کشور مورد استفاده قرار گرفته است . بیشترین مورد کاربرد آنهم در ساخت و ساز و تولید بوده است . ولی تاکنون از این کلمه جهت استفاده در علوم انسانی استفاده نشده است . مثل : مدیریت ، اقتصاد ، سیاست ، فرهنگ و .... به نظر من در سال 1392 که به سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی مزین شده ، شعار ما می توانیم کاربرد بسیار زیادی می تواند در این علوم داشته باشد . اقتصاد کشور از نظر سازندگی تاکنون پیشرفت های خوبی داشته و دربیشتر زمینه ها به خود کفایی رسیده و برای همین هم رشد اقتصادی کشور کند گردیده است . ما هم اکنون احتیاج به یک تحول اساسی در زمینه علوم انسانی داریم تا بتوانیم از این ظرفیت ها برای افزایش کیفیت رشد  استفاده کرده تا رشد را تبدیل به توسعه نماییم . ما می توانیم اقتصاد کشور را متحول کرده تا صادرات افزایش یافته و وابستگی به نفت قطع گردد . ما می توانیم مدیریت را متحول کرده تا زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شده و دولت به کار اصلی خود یعنی نظارت و سیاست گذاری بپردازد . ما می توانیم فیلمهای سینمایی و سریال هایی با مخاطب جهانی داشته و زمینه صدور انقلاب را فراهم کنیم . ما می توانیم در انتخابات رئیس جمهوری را انتخاب کنیم که دارای بیشترین خصوصیات خوب باشد . ما می توانیم در زندگی خود به کیفیت زندگی بیشتر بپردازیم تا میزان طلاق کمتر شود . ما می توانیم ...