سفارش تبلیغ
واحد طراحی

نظرمن

آمار دلایل طلاق

اثرات افزایش یا کاهش هر چیزی در جامعه ، باعث تحولات دیگری در سایر بخش های جامعه می شود . این نشان دهنده آن است که موضوعات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی با هم در ارتباط بوده و بر روی هم اثر می گذارند . بعضی وقت ها این اثرات در راستای هم و در بعضی اوقات در مخالف جهت هم می باشند . مثلا اگر گرانی باعث سختی زندگی بشود ، اثر آن بر افزایش طلاق خواهد بود . اگر ظرفیت دختر و پسرها کاهش یابد ، اثر آن افزایش طلاق خواهد بود و ... حال برای چاره جویی نیاز به وجود آمار برای دلایل افزایش طلاق هستیم تا بتوانیم برای جلوگیری از افزایش آن راهکار ارائه دهیم . ولی کسی حاضر نیست دلیل طلاق خودش را شفاف اعلام کند ! و به آن طلاق توافقی می گویند . به نظر من اینکه بدانیم و یا ندانیم دلیل طلاق چیست ، شاید بتواند تا حدی کمک حال کارشناسان برای ارائه راهکار باشد ، ولی برای فرهنگی که تغییر پیدا کرده چگونه می خواهیم طرح ارائه دهیم ؟ این تغییر فرهنگی را حتی در بین زوجهای مذهبی نیز می توان مشاهده کرد ! دیگر دختر و پسر حاضر نیستند ، بسوزند و بسازند ! این بزرگترین تغییر فرهنگی در جامعه ما است و باعث ریختن قبح طلاق شده و متاسفانه این موضوع حتی با وجود بچه نیز ، که باید معمولا باعث جلوگیری از این موضوع شود ، اتفاق می افتد . شاید بهترین راهکار این باشد که به موضوع حساسیت نشان نداده و مردم را برای ادامه زندگی اشان آزاد بگذاریم ، تا خود برای خود تصمیم بگیرند . خیلی از زندگی هایی که با دخالت کارشناسان به طلاق منجر نشده ، تبدیل به زندگی های سردی گردیده که در صورت طلاق شاید بهتر می توانستند ادامه راه را با شخص دیگری سر کنند .