سفارش تبلیغ
صبا

نظرمن

توسعه ، بدون تورم

یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه اقتصادی خود را توسعه بدون تورم عنوان داشته است . وی با توجه به قیمت ارز از سال 1332 تاکنون یکی از اثرات توسعه در این سالها را کاهش ارزش پول ملی دانسته و عنوان می دارد : در پایان 4 سال ریاست جمهوری من قیمت ارز را با قیمت کنونی آن مقایسه نمایید ، اگر کاهش داشت من موفق بوده ام و اگر افزایش داشت ، ناموفق ! البته پیشنهاد بدی نکرده ، ولی معمولا موضوع کاهش ارزش پول کشور ما ربطی به افزایش توسعه ما نداشته و تا زمانی که میزان صادرات ما نسبت به واردات بیشتر بوده نرخ ارز هم افزایش زیادی نداشته و اگر اکنون نیز افزایش داشته به خاطر کاهش درآمدهای ارزی بوده است و ایشان بهتر بود راهکار افزایش صادرات غیر نفتی و نقل و انتقال آن را در برنامه خود می گنجاند . البته انتظار از سایر کاندیداها هم درارائه برنامه خودبه همین گونه است .