سفارش تبلیغ
صبا

نظرمن

بودجه ای مدبرانه برای ایجاد امید

بودجه سال 1393 فردا سر وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و برنامه حداقل یکساله اقتصاد کشور و البته ارائه خط مشی دولت برای سالیان آتی ، برای مردم روشن می گردد . اهمیت بودجه آن قدری هست که بخواهیم بگوییم ، درصورت عدم تدبیر برای آن می تواند کلیه نتایج مثبت توافق هسته ای را بر باد داده و امید برای بهبودی وضعیت اقتصاد کشور را به نا امیدی تبدیل نماید . بودجه در سالیان گذشته از همه نظر دارای نقاط منفی زیادی بوده که در دولتهای نهم و دهم برای اصلاح آن قدمهایی برداشته شد که به شکست انجامید . وضعیت بد بودجه نویسی باعث شده که هر ساله با تورم های بالا در کشور مواجه بوده و طرحهای عمرانی با تاخیر همراه شود و کسری بودجه باعث افزایش نرخ ارز گردد . بودجه احتیاج به تدبیر دارد . به نظر من بودجه باید برای کاهش وابستگی به در آمد نفت به سهم دولت از هدفمندی یارانه ها بیشتر اتکا کرده و برای ایجاد تحرک در بخشهای تولیدی پیش بینی مناسب برای افزایش صادرات غیر نفتی را در نظر بگیرد . واردات را کاهش و نرخ بهره بانکی را برای کاهش تورم بیشتر در نظر بگیرد . طرحهای عمرانی و اثر بخشی آن در زندگی روزمره مردم نیاز به بازنگری دارد . بودجه شرکتهای دولتی و خصوصی سازی آنها و ... همه و همه اینها از مشکلات بودجه در سالیان گذشته بوده و در صورت عدم تدبیر در سالیان بعد نیز خواهد بود . بودجه ای برای ایجاد امید در مردم ، نباید انقباضی بوده و تورم زا نیز نباید باشد . بطور کلی کلید حل این مشکل باید با سیاست های درست اقتصادی به باز کردن آن همت گمارد . شاید امسال را برای ایجاد حماسه اقتصادی از دست دادیم ولی حداقل می توان به سال دیگر امید داشت .