سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی

نظرمن

مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

زمانیکه به دولت یازدهم می گویند : خیلی محافظه کار است و دلیلی هم برای اثبات گفته خویش نمی آورند ، کسی هم توجهی به این موضوع نکرده و بیشتر این موضوع را ، نگاه سیاست مدارانه دولت به مشکلات بر می شمرند . ولی با ارائه بودجه سال 1393 دولت خود به همه ثابت کرده که راه حلهای اقتصادی دولت تنها به کم کردن تورم خلاصه شده و در این راه فقط موضوع کاهش حجم پول ، تنها چاره ساز خواهد بود . بودجه سال آینده بسیار انقباظی بوده و حتی در تکمیل مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها هم اقدامی دیده نمی شود . مثل این است که خود دولت هم به موضوع مذاکرات با 1+5 و گشایش در این موضوع هم اعتقاد چندانی نداشته و حتی حال و روز اقتصاد کشور را بدتر از چیزی که ما می بینیم ، می بیند . به نظر من اگر واقعا دید دولت زیاد به موضوع گشایش در روابط سیاسی با غرب هم خوب نیست ، حداقل باید از توانایی اقتصاد داخلی به نحو مطلوب استفاده نموده و حداقل رفاه را برای مردم ایجاد نماید . هم اکنون اگر دلار را 2500 تومان هم در نظر بگیریم ، میزان کل یارانه ای که باید آزاد شود ( اگر نخواهیم مرحله دوم را اجرا کنیم ) تا مرحله اول تکمیل شده و قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کنیم ، حداقل باید 80 هزار میلیارد تومان در بودجه می آمد ، تا نسبت 50 در صد سهم مردم و 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دولت اجرایی می گشت . اینکه دولت تنها 63 هزار میلیارد تومان را برای سال 93 ارائه داده اصلا جوابگوی مشکلات نبوده و تازه با این 80 هزار میلیارد تومان فقط یک سوم کل یارانه ها ( 240 هزار میلیارد با دلار 2500 تومان و 100 میلیارد دلار یارانه ای که باید آزاد شود ) آزاد میشد و برای دو سوم مابقی می توان در آینده تصمیم گرفت ( با توجه به نرخ دلار ) . اینکه مجلس نیز به دلیل کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه ها به مردم درآمد ماهی یک میلیون تومان را مبنای پرداخت یارانه در نظر گرفته و شاید برای بعضی این مطلب خیلی عجیب به نظر رسد ، به نظر من باید به نحوه تعیین هزینه یک خانوار شهری و روستایی توجه کرده و همه را با هزینه های شهر تهران مقایسه ننمود . طبق آمار حدود 70 درصد مردم در ایران مالک خانه مسکونی بوده و هزینه ای بابت آن پرداخت نمی نمایند . اصل موضوع آن است که 30 الی 40 درصد جامعه میزان دریافتی پایینی داشته و با پرداخت یارانه بیشتر به آنها می توانیم آنها را به خط فقر نزدیک کنیم . به هرحال اگر مجلس انتظار گشایش در فعالیتهای اقتصادی کشور راداشته و استفاده از توان داخلی را مدنظر دارد ، می بایست این نگاه محافظه کارانه را اصلاح نموده و بودجه ای در توان کشور ارائه نماید .