سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی

نظرمن

مدیر سیاسی و مدیریت جهادی

نام گذاری سال 1393 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال : اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ، نشان از اهمیت موضوعات فوق در زمان حاضر دارد . هر کدام از موارد فوق را می توان به گونه ای بست و گسترش داد . ولی به نظر من نقش مدیران جهت رسیدن به هدف این نام گذاری ، بیشتر از مقولات دیگر می باشد . اگر درسال 1392 مردم توانستند حماسه سیاسی را رقم بزنند ، شاید یکی از دلایل آن مدیریتی بود که برای انتخابات انجام گرفت . و اگر مردم نتوانستند حماسه اقتصادی را رقم بزنند ، باز بر می گردد به اینکه مدیریتی برای آن بصورت منسجم انجام نگرفت . اگر مدیران ما بخواهند در همه مقولات سیاسی فکر کرده و با مسائل فرهنگی و اقتصادی نیز سیاسی برخورد نمایند ، اینجا دیگر بازخورد خوبی از طرف مردم دریافت نخواهند نمود . شاید برای رسیدن به سمت های سیاسی ، مدیران سیاسی نیاز باشد ، ولی برای سازندگی و اصلاحات فرهنگی نیاز به مدیران جهادی لازم می باشد . در حرکتهای جهادی منافع گروهی و حزبی جواب نداده و مردم را راضی نخواهد کرد . ایجاد عزم ملی جز با مدیریت جهادی پاسخ نخواهد داد . اگر بورس اوراق بهادار می خواهد جای بازارهای مسکن ، طلا و ارز و ... را بگیرد ، باید یک مدیریت جهادی نموده تا مردم هم با دیدن این حرکت ، عزم ملی برای تحقق اهداف دولت را نمایش دهند . اگر فرهنگ داخلی می خواهد جایگزین فرهنگ غربی شود ، باید مدیریتی جهادی برای ایجاد الگوهای مناسب فرهنگی ایجاد شده و موجب عزم ملی در مردم برای استفاده از این الگوها قرار گیرد . البته این را نیز نباید فراموش نمود که معمولا در مدیریت جهادی کیفیت فدای کمیت می گردد و خود این موضوع باعث عدم تحقق اهداف خواهد شد .