سفارش تبلیغ
واحد طراحی

نظرمن

رفراندومی برای اجرای مراحل بعدی هدفمندی یارانه

پس از 9 روز از مراجعه مردم به سایت رفاهی جهت ثبت نام برای دریافت یا عدم دریافت یارانه ، هم اکنون توپ در زمین دولت برای تصمیم گیری جهت چگونگی اجرای مراحل بعدی هدفمندی یارانه ها می باشد . دولت توانست رفراندوم خوب و آرامی را به اجرا گذاشته و نظر مردم را دراین خصوص جویا شود . این تجربه باعث خواهد شد که دولت در انجام سایر امور هم از این نوع رفراندوم ها برگزار کرده و با تصمیم اکثریت مردم به حل و فصل مشکلات کشور اقدام نماید . به نظر من نتیجه ای که می توان از این همه پرسی گرفت ، خیلی واضح و روشن بوده و نظر مردم به اجرای مراحل بعدی بدون حذف یارانه کسی می باشد . قبلا نیز در مطالب گذشته به این موضوع اشاره کرده بودم که بهترین کاری که دولت می تواند در حال حاضر انجام دهد اجرای مراحل بعدی طبق قانون و پرداخت سهمیه تعیین شده در قانون می باشد . هم اکنون دولت نه امکان حذف تعداد زیادی از یارانه بگیران را داشته و نه می تواند اجرای مرحله دوم را به صورت ناقص انجام دهد . بهترین راهکار آزاد سازی قیمتهای حاملهای انرژی به میزان تعیین شده ( طبق برنامه پنج ساله پیش بینی شده ) و با نرخ ارز 2650 تومانی تعیین شده در بودجه کل کشور بوده و افزایش سهم گروه های ضعیف جامعه و ارائه سبد کالا به این اقشار می باشد . در هر صورت برگزاری چنین رفراندومهایی اگر در آینده نیز برای امور مهم کشور صورت پذیرد ، بسیار راهگشا خواهد بود .