سفارش تبلیغ
واحد طراحی

نظرمن

تقاضای مسکن

پس از یک دوره 2 ساله رکود مسکن از سال 92 تا 94 از سال 95 پس از سرشماری عمومی نفوس و مسکن و افزایش میزان وام مسکن ، رکود به پایان رسیده و حجم معاملات افزایش پیدا کرد و همین موضوع باعث افزایش قیمت مسکن نیز گردید . ولی سوالی که مطرح شده دلیل افزایش تقاضا است ؟ درحالیکه با توجه به کاهش رشد جمعیت جوان و کاهش ازدواج ها می بایست با کاهش تقاضا نیز مواجه شده و قیمت افرایش نمی‌ یافت . ولی پس از سرشماری مشخص شد تعداد صاحب خانه ها 60 در صد و مستاجران 40 درصد خانوارها بوده و 70 در صد خانواده ها در کشور در خانه های زیر 100 متر مربع زندگی می کنند . این موضوع نشان دهنده میزان تقاضای بالقوه موجود برای خرید و اجاره مسکن می باشد و به دلیل عدم قدرت خرید تاکنون وارد بازار نشده بوده و با افزایش وام خرید به یکباره انگیزه لازم را به دست آورد . به نظر من این تقاضا تا چند سال آینده می تواند بازار مسکن را سر پا نگهداشته و دولت می‌تواند با برنامه ریزی درست و با توجه به افزایش حجم پول قدرت خرید را افزایش داده و وام را افزایش دهد تا از رکود دوباره مسکن که خود باعث رکود کل اقتصاد می شود جلوگیری کرده و رشد اشتغال و کاهش بیکاری را نیز کنترل نماید .