سفارش تبلیغ
واحد طراحی

نظرمن

چرا تورم بالاتر؟

تورم بالا در اقتصاد ایران همیشه مورد سوال مردم در طول سالیان گذشته بوده است . در ا قتصاد مرسوم است که رشد اقتصادی منجر به تورم می شود . به دلیل اینکه برای رشد احتیاج به نقدینگی است و افزایش نقدینگی به تورم منجر می گردد . ولی سوال اینجاست که چرا در کشوری مثل چین بارشد اقتصادی بالا این تورم دیده نمی شود ؟ خوب ! جواب این است که سرمایه گذاری یا از محل منابع داخلی است یا خارجی ؟ تاکنون در کشور ما سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بوده و کشور ما دارای کمترین میزان بدهی خارجی در دنیاست . ارز حاصل از فروش نفت برای سرمایه گذاری استفاده می گردد . ولی کشوری به وسعت کشور ما با رشد جمعیت بالا به میزان زیادتری سرمایه گذاری لازم دارد که این سرمایه از خارج باید تامین گردد . ولی کشورهای دیگر حاضر نیستند در زمینه های غیر از نفت و گاز در کشور ما سرمایه گذاری کنند . پس ما مجبوریم از طریق چاپ اسکناس سرمایه لازم را برای خود تامین کنیم . البته رشد اقتصادی در کل منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمد مردم می شود و این خود به پول بیشتر نیاز دارد . به نظر من میزان بیشتر تورم امری الزامی برای کشور ماست . ولی در صورتیکه قدرت خرید نیز به همان میزان رشد کرده و فاصله طبقاتی را زیاد ننماید .