سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نظرمن

پا به پای من نیا !

روزی در حال رانندگی در اتوبان دیدم پشت یک ماشین مدل بالای خارجی نوشته : پا به پای من نیا ! ، بعد از مدتی که خودروی مدنظر توقف کرد ، از راننده پرسیدم : مفهوم جمله پشت خودرویت چیست ؟ در پاسخ گفت : اکثر تصادفات در جاده های کشور به دلیل سرعت بالای خودروها است ، زیرا رانندگان فقط به تابلوی حداکثر سرعت توجه نموده و به نوع خودروی خود توجه نمی کنند و همین موضوع باعث می شود که در لحظه ایستادن های ناگهانی خودروهای مدل بالا و ایمن می توانند نسبت به توقف خود اقدام نمایند ولی خودروهای ضعیف قادر به جلوگیری از تصادف نیستند و تلفات جاده ای زیاد در کشور نیز به همین دلیل است . من نیز بخاطر حفظ جان مردم اقدام به نوشتن این جمله در پشت خودروی خود نمودم تا خودروهای دیگر وقتی می بینند سرعتم زیاد است فکر نکنند آنها هم می توانند پا به پای خودروی من بیایند . من نیز که تاکنون این موضوع را زیاد در جاده ها دیده بودم ، با خود گفتم : چه خوب می شد که در جاده ها در کنار تابلوی حداکثر سرعت به نوع خودرو نیز اشاره می کردند ، تا رانندگان به آن توجه داشته باشند . البته شاید در خیلی از مسائل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بتوان از این موضوع استفاده نمود ، تا مردم کلا مواظب خود باشند .