سفارش تبلیغ
واحد طراحی

نظرمن

چرا من برم ، تو نری ؟

اوضاع اقتصادی کشور از ابتدای امسال باعث شده تا نظرات مختلفی در رابطه با دلیل آن عنوان شود . در حالیکه بعضی هیچ امیدی به بهبودی اوضاع ندارند و شاید به فکر خروج از کشور هستند ، عده دیگری در حال کاسبی از وضع موجودند و حتی عده دیگری شاید اوضاع را عادی جلوه دهند . ولی سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا کسانی که وضع مالی خوبی دارند از کشور نمی روند ؟ ولی کسانی که اوضاع اقتصادی خوبی ندارند بیشتر در فکر خروج از کشور هستند ؟ آیا افراد متمول اوضاع را بد نمی بینند ؟ به نظر من باید گفت : چرا من برم ، تو نری ؟ بالاخره اگر قرار بر رفتن باشه ، شرایط شما بهتره .