سفارش تبلیغ
هاست ایران

نظرمن

حذف تعرفه واردات خودرو

بحث گرانی خودرو همچون سایر کالاها از نیمه دوم سال 91 و با توجه به افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد . افزایش قیمت ارز باعث افزایش هزینه های تولید شده و خودروسازان را مجبور به افزایش خودسرانه قیمتها و عدم ارسال کالا به بازار و ایجاد کمبود در بازار شد . حال پس از ورود دولت و سپس شورای رقابت به نحوه تعیین نرخ خودرو ، بحثی که مطرح است عدم قبول نرخ های جدید توسط خودروسازان می باشد . این موضوع نیز با واکنش شورای رقابت و تهدید خودروسازان به حذف تعرفه واردات خودرو می باشد . البته خودروسازان این موضوع را به شعاری برای خود تفسیر کرده و این اقدام را عملی نمی دانند. به نظر من هم اکنون با نرخ ارز بازار آزاد ( 3700 تومان ) اگر تعرفه حذف شود قیمت خودروهای خارجی کاهش زیادی نداشته و تاثیری بر بازار نخواهد داشت . اگر قیمت خودرو خارجی هم اکنون به سه برابر قیمت اصلی آن افزایش یافته ، به دلیل افزایش نرخ ارز بوده و تعرفه زیاد تاثیری برنرخ آن در بازار نداشته و یا کاهش اندکی در قیمتها خواهد داشت . ولی مطلب مهمتر آن است که فاصله قیمتی خودروی داخلی با خودروی خارجی چند برابر باشد ، باعث ایجاد رقابت بین خودروساز داخلی و خارجی خواهد شد ؟ مثلا پایین ترین نرخ یک خودروی خارجی هم اکنون نباید با یک خودروی داخلی در همان سطح بیش از دو برابر فاصله قیمتی داشته باشد ( البته خودروی پراید را در نظر نباید گرفت ! چون یک استثناء است ) به نظر من با این بحثها نه خریدار و نه فروشنده نفعی نخواهند برد . موضوع اصلی افزایش تورم در کشور بوده ، که رخ داده است . تورم 30 درصدی اعلام شده نیز به صورت میانگین در نظر گرفته شده و برای همه کالاها بصورت یکسان نبوده است . بنابر این اگر قیمت خودرو 50 درصد نیز افرایش قیمت نسبت به نرخ شهریورماه سال 91 داشته ، چیز عجیبی نبوده و می تواند اتفاق بیافتد .